Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng được tất cả các yêu cầu cao, khắt khe của khách hàng, để có thể hành động đúng đắn vì lợi ích của khách hàng, LUẬT BIỂN BẮC luôn quan tâm phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng, hợp tác.... Hiện tại, với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, năng động và uy tín cùng với các chuyên gia pháp lý đã chứng tỏ thế mạnh của vượt trội của LUẬT BIỂN BẮC, một thế mạnh có sự kết hợp chặt chẽ giữa trình độ lý luận và thực tiễn.

Về nhân sự chủ chốt, chúng tôi có thể kể đến:

  1. Giám đốc: Tiến sĩ, Luật sư Hoàng Anh Tuấn  (Tiến sĩ luật kinh tế, Giảng viên kiêm nhiệm môn kỹ năng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và môn Tư vấn pháp luật tại Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội; Chuyên gia về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại)
  2. Phó giám đốc: Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hành (Thạc sĩ luật học, Chuyên gia về giải quyết án Hành chính, Đất đai)
  3. PGS, Tiến sĩ Luật kinh tế: Ngô Huy Cương (Giảng viên Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên gia về Hợp đồng)
  4. Thạc sĩ Luật quốc tế, Luật sư Đỗ Quốc Quyền (Chuyên gia về Bảo hiểm)
  5. Tiến sĩ Luật Kinh tế: Nguyễn Văn Lâm
  6. Luật sư Phạm Văn Liêm
  7. Luật sư Phí Văn Hiếu
  8. Thạc sĩ, Luật sư Vũ Thị Bích Thùy

        Ngoài ra, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi có trình độ, kinh nghiệm làm việc lâu năm trong hoạt động tư vấn pháp luật và tranh tụng.