CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT CỔ ĐÔNG
09 12/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘT CỔ ĐÔNG

Chấp nhận hình thức công ty cổ phần một cổ đông sẽ giúp cho Luật Doanh nghiệp thực hiện tốt “chức năng tạo lập ra hình thức công ty đa dạng và phong phú cho các nhà đầu tư lựa chọn

TỰ DO Ý CHÍ VÀ SỰ TIẾP NHẬN Ý CHÍ TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY  - phần 1
08 12/2016

TỰ DO Ý CHÍ VÀ SỰ TIẾP NHẬN Ý CHÍ TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY - phần 1

Hiểu rằng hợp đồng là một loại giao ước mà đặc điểm chung của chúng là sự thống nhất ý chí. Vậy ý chí có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hợp đồng. Nó được xem là cực kỳ quan trọng bởi nó là yếu tố cơ bản, không thể thiếu được để hình thành hợp đồng, từ đó làm phát sinh ra các nghĩa vụ pháp lý